Welkom bij AtelierGent74

AtelierGent74 is een werkplek waar alle kunsten zich kunnen verbinden.
Het is een intieme ruimte die kansen wil bieden om nieuwe artistieke verbindingen te creëren en bestaande te versterken via onderzoek,
experiment en... verbeelding.

 

 

Vanaf 20 maart 2022 hernemen wij onze normale werking.
Bekijk zeker het programma voor uitgestelde en nieuwe voorstellingen.

AtelierGent74
François Benardstraat 74  9000 Gent

geert@ateliergent74.be